• Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni
  • Agentura pro nukleární energii z Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj v Paříži
  • Světová nukleární asociace v Londýně
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
  • Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha
  • Uranium One, Inc., USA
  • Cameco Corporation, Kanada