EXPLORE 0802

Určen pro operátory, výzkumné pracovníky a všechny ostatní zájemce o průzkum, dobývání a zpracování U. Zvláštní zřetel je věnován sedimentárním (pískovcovým) typům U ložisek:
Zdroje a potřeby U, klasifikace U ložisek, klasifikace zásob, geologické, geochemické a geofyzikální metody průzkumu U ložisek, hydrogeologie pískovců, výzkum a vývoj pro ISL, technologické hodnocení U rud a okolních hornin, chemie a technologie ISL (loužení v podzemí, povrchové procesy), studie proveditelnosti, projektování, provozní a environmentální monitoring, radiační ochrana, ochrana životního prostředí, povolovací proces, vyřazování z provozu, sanace a navrácení původnímu nebo jinému využití.

EXPLORE SPECIAL

Určen pro operátory, výzkumné pracovníky a všechny ostatní zájemce o průzkum U ložisek:
Zdroje a potřeby U, klasifikace U ložisek, klasifikace zásob, geologické, geochemické a geofyzikální metody průzkumu U ložisek, hydrogeologie.

ISL OPER

Určen pro operátory, výzkumné pracovníky a všechny ostatní zájemce o U ložisek pískovcového typu metodou podzemního loužení in-situ (ISL):
Zdroje a potřeby U, klasifikace U ložisek, klasifikace zásob, hydrogeologie pískovců, výzkum a vývoj pro ISL, technologické hodnocení U rud a okolních hornin, chemie a technologie ISL (loužení v podzemí, povrchové procesy), studie proveditelnosti, projektování, provozní a environmentální monitoring, radiační ochrana, ochrana životního prostředí, povolovací proces, vyřazování z provozu, sanace a navrácení původnímu nebo jinému využití. Všechna témata jsou diskutována ve větší šíři a doprovázena množstvím ukázek přímo v provozu komplexu ISL.

ISL EXEC

Určen pro malé skupiny nebo jednotlivce středního stupně managementu z řad operátorů, výzkumných pracovníků a všechny ostatní zájemce o dobývání U ložisek pískovcového typu metodou podzemního loužení in-situ (ISL):
Speciální prezentace a diskuze (face to face) témat z oblasti uplatnění metody ISL definovaných posluchači kurzu. Převážně orientován na strategické plánování, studie uskutečnitelnosti, kalkulace investičních a provozních nákladů, radiační ochrana, ochrana životního prostředí, povolovací proces, vyřazování z provozu, sanace a navrácení původnímu nebo jinému využití.

ISL OPER SPECIAL

Určen pro operátory, výzkumné pracovníky a všechny ostatní zájemce o U ložisek pískovcového typu metodou podzemního loužení in-situ (ISL):
Specifika U ložisek pískovcového typu, výzkum a vývoj pro ISL, technologické hodnocení U rud a okolních hornin, chemie a technologie ISL (loužení v podzemí, povrchové procesy), studie proveditelnosti, projektování, provozní a environmentální monitoring. (Radiační ochrana, ochrana životního prostředí, povolovací proces, vyřazování z provozu, sanace a navrácení původnímu nebo jinému využití jsou diskutovány v obecné poloze).

TPREMED

Určen pro operátory, výzkumné pracovníky a všechny ostatní zájemce o sanace areálů po konvenční těžbě a zpracování U rud:
Zahrnuje provoz, vyřazování sanace odvalů a odkališť. Jsou demonstrovány zkušenosti DIAMO, s. p. a jiných zahraničních operátorů – sanační techniky, čištění důlních a odkalištních vod, legislativní požadavky, radiační ochrana a ochrana životního prostředí. Několikadenní exkurze na různé závody DIAMO, s. p. kde jsou demonstrována různá stadia sanace bývalých těžebních a úpravárenských provozů.

ALKMILL

Určen pro operátory, výzkumné pracovníky a všechny ostatní zájemce o konvenční dobývání a alkalické zpracování U rud:
Speciální kurz zaměřený na technologické požadavky alkalického hydrometalurgického procesu zpracování U rud, nakládání s kaly a technologickými vodami, radiační ochrana a ochrana životního prostředí a monitoring. Prezentace a praktické ukázky na chemické úpravně odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka.