Pro sídlo střediska bylo vybráno DIAMO, s. p. Při rozhodování byly zohledněny rozsáhlé zkušenosti pracovníků státního podniku s uplatněním metody podzemního kyselého loužení uranu, které mohou být úspěšně využity i na nových lokalitách v zahraničí. Vedle toho DIAMO, s. p. nabízí rozsáhlé zkušenosti při sanaci lokalit po konvenční těžbě a úpravě uranových rud, sanaci horninového prostředí po chemické těžbě uranu, čištění důlních vod, radiační ochraně pracovníků a obyvatel, ochraně životního prostředí, atd. Kromě těchto odborných aspektů DIAMO, s. p. disponuje vhodnými výukovými, ubytovacími a stravovacími kapacitami a má také možnosti zorganizovat relaxační a poznávací akce pro posluchače.