English
Mezinárodní školicí středisko World Nuclear University – School of Uranium Production (WNU SUP) bylo založeno v roce 2006 a je provozováno státním podnikem DIAMO pod patronací World Nuclear University v Londýně. Středisko rozvíjí a prezentuje výukové programy zaměřené na profesní trénink ve všech aspektech produkce uranu, tj. od průzkumu ložisek, těžby různými dobývacími metodami přes úpravu uranových rud, ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků, až po zahlazování následků po těžbách.

Více o středisku

Upcoming Event INT9183

October, 21 – 24, 2019

Praha, Příbram, Stráž pod Ralskem

Interregional Workshop on Groundwater Remediation at Uranium Mining and Processing Sites


Upcoming Event INT2019

October, 14 – 25, 2019

Praha

Interregional Workshop on Case Study of Conventional Uranium Production: from exploration to closure

Kde sídlíme