English
Mezinárodní školicí středisko World Nuclear University – School of Uranium Production (WNU SUP) bylo založeno v roce 2006 a je provozováno státním podnikem DIAMO pod patronací World Nuclear University v Londýně. Středisko rozvíjí a prezentuje výukové programy zaměřené na profesní trénink ve všech aspektech produkce uranu, tj. od průzkumu ložisek, těžby různými dobývacími metodami přes úpravu uranových rud, ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků, až po zahlazování následků po těžbách.

Více o středisku

Upcoming Course EMAR-GP 2020

CANCELED

A 4-week course „Environmental Impacts of Uranium Mining Activities Reduction – Real Good Practices” addressing reducing of  environmental impacts of Uranium mining activities with focus on real good practices consists of 20 expert lectures, 3 repetitive lectures and 20 field trips and technical visits.

Upcoming Course UGEPRER 2020

CANCELED

A 4-week course „Uranium Geology and Exploration, Uranium Production, Radiation Safety and Environmental Remediation“ addressing uranium geology and exploration, uranium production, radiation safety and environmental remediation consists of 31 expert lectures, 8 repetitive lectures and 12 field trips and technical visits.

Kde sídlíme