Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English
Mezinárodní školicí středisko World Nuclear University – School of Uranium Production (WNU SUP) bylo založeno v roce 2006 a je provozováno státním podnikem DIAMO pod patronací World Nuclear University v Londýně. Středisko rozvíjí a prezentuje výukové programy zaměřené na profesní trénink ve všech aspektech produkce uranu, tj. od průzkumu ložisek, těžby různými dobývacími metodami přes úpravu uranových rud, ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků, až po zahlazování následků po těžbách.

Více o středisku

UREMED 2023

In April, the UREMED 2023 weekly educational course on the topic of remediation of underground water after uranium mining by underground leaching and treatment of mine water, consisting of 8 expert lectures and 5 excursions and technical visits, ran.

Upcoming Course UGEPRER 2023

The comprehensive and extraordinary four-week courses focused on geology and uranium exploration, uranium production, radiation safety and environmental remediation consist of 26 expert lectures, 16 field trips, and technical visits.

Kde sídlíme