Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

O středisku WNU SUP

Mezinárodní školicí středisko World Nuclear University – School of Uranium Production (WNU SUP) bylo založeno v roce 2006 a je provozováno státním podnikem DIAMO pod patronací World Nuclear University v Londýně ve spolupráci s mezinárodními jadernými organizacemi OECD/NEA a IAEA. S využitím znalostí a vybavení DIAMO, s. p., ve spojení s českými i světovými univerzitami, vědeckými pracovišti, dozorovými orgány a dalšími odborníky Mezinárodní školicí středisko rozvíjí a prezentuje výukové programy zaměřené na profesní trénink ve všech aspektech produkce uranu, tj. od průzkumu ložisek, těžby různými dobývacími metodami přes úpravu uranových rud, ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků, až po zahlazování následků po těžbách. Od svého vzniku se Mezinárodní školicí středisko stalo světově známým profesionálním tréninkovým centrem.

Vedoucí mezinárodního školicího střediska

Ing. Jiří Mužák, Ph.D.

Motivace

Nárůst celosvětové poptávky po energii získané ze zdrojů s nízkým obsahem uhlíku (např. jaderné) vedl k přehodnocení světových zásob uranu a rozvoji jeho těžby v mnoha zemích jako Čína, Indie, Pákistán, Brazílie, Argentina a dalších.

V posledních letech ve světě došlo též k ukončení těžeb uranových ložisek. Mnoho zemí je nuceno vypořádat se s likvidací a sanací následků po těžbě uranu včetně likvidací starých uranových zátěží (hlubinných dolů, dolů chemické těžby, úpravárenských komplexů, odkališť). I v této oblasti je ve světě nedostatek kvalifikovaných odborníků.

Poslání

V souladu s tím, že kvalitní řízení uranové výroby vyžaduje dostupnost kvalifikovaných lidí a rozsáhlé šíření vědeckého, technického a společenského vědomí, si WNU School of Uranium Production klade za cíl:

  • vzdělávat studenty ve všech aspektech uranového výrobního cyklu, včetně průzkumu, plánování, vývoje, provozu, sanace, rekultivace, čištění důlních vod a dalších environmentálních aspektů uzavírání uranového hornictví a výrobních zařízení,
  • přispět ke zlepšování v oblastech průzkumu, těžby a sanace po těžbě uranu prostřednictvím výzkumu a vývoje,
  • poskytnout fórum pro výměnu informací a zkušeností - osvědčených postupů v oblasti těžby a zpracování uranu.

Sídlo

Jako sídlo střediska byl vybrán DIAMO, s. p. Při rozhodování byly zohledněny rozsáhlé zkušenosti pracovníků státního podniku s uplatněním metody podzemního kyselého loužení uranu, které mohou být úspěšně využity i na nových lokalitách v zahraničí. Vedle toho DIAMO, s. p., nabízí rozsáhlé zkušenosti při sanaci lokalit po konvenční těžbě a úpravě uranových rud, sanaci horninového prostředí po chemické těžbě uranu, čištění důlních vod, radiační ochraně pracovníků a obyvatel, ochraně životního prostředí, atd. Kromě těchto odborných aspektů má DIAMO, s. p., také možnosti zorganizovat relaxační a poznávací akce pro účastníky kurzů.