Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

Kurzy

Jednotlivé kurzy se skládají jak z teoretické přednáškové části, tak z doprovodných programů formou odborných exkurzí na lokality a provozy DIAMO, s. p., které svou strukturou vhodně pokrývají všechny aspekty dobývacího procesu. S úspěchem je rovněž využívána vysoká odborná úroveň a praktické zkušenosti odborného technického personálu státního podniku. Kromě pracovníků DIAMO, s. p. se na výuce podílejí také zahraniční lektoři jak přímo z těžebních organizací, tak i řada nezávislých konzultantů působících v různých oborech, jako např. geologie, hydrogeologie, geomechanika, chemická technologie, radiační ochrana, ochrana životního prostředí, atd. s ohledem na zaměření jednotlivých kurzů.

Kurzy jsou určeny pro skupiny 5 až 18 účastníků.

Příklady kurzů:

Těžba podzemním vyluhováním in-situ ISL (alkalické i kyselé)

  • Kurz pro operátory (2 nebo 4 týdny)
  • Kurz pro řídící pracovníky (2-5 dní)

Průzkum

  • 2 nebo 4týdenní kombinovaný kurz zaměřený na průzkum U ložisek a těžbu v ložiskách pískovcového typu (preference ISL)

Sanace následků po těžbě a zpracování U

  • 1týdenní kurz zaměřený na sanaci hald a odkališť, monitoring životního prostředí a radiační ochranu

Alkalické zpracování U

  • 1 nebo 2týdenní kurz zaměřený na mineralogii, technologické požadavky a zpracování U rudy, nakládání s vodami a kaly, radiační ochrana a monitoring životního prostředí, praktické ukázky v úpravně uranu GEAM

Legislativní otázky těžby uranu

  • 1týdenní kurz pro vrcholové řídící a dozorové pracovníky zaměřený na diskuze s představiteli národních orgánů pro těžbu a radiační ochranu a praktické ukázky v zařízeních DIAMO, s. p.

Radiační ochrana v těžební praxi

  • 1týdenní kurz pro vrcholové řídící a dozorové pracovníky

Čištění podzemních a důlních vod

  • 1 nebo 2týdenní kurz zaměřený na nakládání s vodami, hydrochemii, vzorkování, analýzy a technologii

Individuálně sestavené kurzy dle požadavků

  • Kurzy lze pro zájemce sestavit individuálně. Termíny, rozsah i obsah kurzů jsou stanoveny po dohodě dle požadavků zájemců.

Ceny kurzů se stanovují po dohodě a závisí na době trvání kurzu, jeho obsahu a počtu účastníků.

Veškeré detaily ohledně uspořádání kurzů pro skupiny je možné dohodnout s využitím kontaktů uvedených v sekci Kontakty.

Další možností, jak se kurzů zúčastnit, je využít podpory Projektů technické spolupráce IAEA. V rámci těchto projektů je možné se zúčastnit kurzů, krátkodobých i dlouhodobých stáží, které jsou pro jednotlivce i skupiny plně hrazeny z prostředků IAEA.