English

Partneři


International Atomic Energy Agency

Nuclear Energy Agency

World Nuclear Association

World Nuclear University

University of Nottingham

ČVUT v Praze

Vysoká škola báňská - Technická Univerzita v Ostravě

Univerzita Karlova

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Uranium One, Inc., USA

Cameco Corporation, Canada

CNNC - Beijing Research Institute of Uranium Geology

East China University of Technology, Nanchang